Nový člen

Přihláška hráče do Českého florbalu

Jak se stát členem ČF

Členství v Českém florbalu vyřizuje Matriční úsek, který má na starosti veškeré žádosti o členství, registrace oddílů, změny v oddílových příslušnostech a licence v rámci ČF, vede evidenci členů. 
K členství je třeba vyplnit elektronickou Přihlášku člena ČF nebo zaslat řádně vyplněnou papírovou Přihlášku člena ČF. Samozřejmě efektivnější, rychlejší a téměř bezstarostná je  přihláška elektronická.

DŮLEŽITÉ: v části elektronické přihlášky "Oddílová příslušnost" je třeba vyplnit mateřský oddíl TJ Sokol Lanžhot (číslo oddílu 347), jinak hráč nebude k našemu oddílu přiřazen a není možno ho dále zapsat na soupisku, což znamená, že nemůže nastoupit do utkání.

V rámci elektronické přihlášky vyplňuje na úvodní stránce zákonný zástupce rodné číslo dítěte!

Přihláška hráče do TJ Sokol Lanžhot, z.s.

Jak se stát členem TJ Sokol Lanžhot

K členství je třeba vyplnit a zaslat řádně vyplněnou papírovou Přihlášku TJ Sokol Lanžhot a souhlas se zpracováním osobních údajů 
Uvedené dokumenty možno předat přímo na sekretariát TJ Sokol Lanžhot nebo vedoucímu na tréninku, který zajistí předání odpovědné osobě. Co se týče plateb oddílových příspěvků, viz sekce.
A opět, bez členství hráč nemůže nastoupit do utkání.
Vyhledávání