Zdravotní prohlídky

Zdravotní prohlídky

Od sezóny 2015/2016 jsou povinné zdravotní prohlídky hráčů.

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží.
Povinnost podrobit se zdravotní prohlídce byla uvedena, v praxi je však nikdo nekontroloval. Od sezóny 2015/16 už ale zdravotní prohlídky vyžaduje i Český florbal a bez platné zdravotní prohlídky nemůže být hráč zapsaný na soupisku.

Podrobnosti najdete v článku na webu Českého florbalu. Prohlídky jsou vyžadovány od všech hráčů všech věkových kategorií – tedy od přípravky až po veterány, bez platné zdravotní prohlídky (platí vždy rok – tedy jednu sezónu) nemůžete nastoupit k zápasu.

Všichni hráči florbalového oddílu TJ Sokol Lanžhot spadají do kategorie „výkonnostní sportovec“. Je potřeba nejprve absolvovat vstupní prohlídku a poté každý další rok pravidelnou prohlídku. Pokud máte vstupní prohlídku už z dřívějška (např. pro jiný sport), měla by nyní stačit pravidelná prohlídka, musíte jít ale ke stejnému lékaři, případně vstupní prohlídku donést k lékaři kde chcete absolvovat pravidelnou prohlídku.
Vyhledávání